Communicatie-uitingen ‘Rond de tafel’ Beweging 3.0

Samen eten en samen denken, met deze insteek organiseert Beweging 3.0 zes rondetafelgesprekken met verschillende relaties.

Voor deze Rond de tafel-avonden verzorgde symsign diverse communicatiemiddelen, zoals internet-banners, uitnodigingen, naam- en menukaarten, signing en rolbanieren.

portfolio73