Communicatie-uitingen Beweging 3.0 m.b.t. Covid-19

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland en biedt thuisverpleging, revalidatiezorg en verblijf in woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Voor Beweging 3.0 verzorgde symsign diverse communicatie-uitingen m.b.t. Covid-19.

portfolio82